Ide-ide Reformasi Islam Malaysia Kini: Ilham dari Jiwa pengajaran Ulama-ulama Tariq Shah Wali Ullah al Dihlawi Silam Kelantan

Kegiatan keilmuan ulama-ulama reformis Tariq Shah Wali ullah al Dehlawi di Kelantan mulai dalam tahun 1934 sehingga awal abad ke 21 (sebagaimana yang terdapat dalam bab 2 dan 3) banyak memberi I’lham kepada penulis untuk menghasilkan artikel-artikel sebagaimana yang terdapat dalam buku ini (sila lihat bab 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14). Pendekatan pemikiran dalam artikel-artikel ini mempunyai beberapa kelainan dengan pendekatan pemikiran Islam yang mendominafi arus perdana Ummah Negara kini. Artikel-artikel ini diharap dapat turut bersama-sama dengan aliran-aliran reformisma islam yang lain dalam membantu ummah untuk keluar daripada kepompong dan kemelut Konservatisma dan dogmatisma kini.

RM45.00

Categories: , ,
Description

Kegiatan keilmuan ulama-ulama reformis Tariq Shah Wali ullah al Dehlawi di Kelantan mulai dalam tahun 1934 sehingga awal abad ke 21 (sebagaimana yang terdapat dalam bab 2 dan 3) banyak memberi I’lham kepada penulis untuk menghasilkan artikel-artikel sebagaimana yang terdapat dalam buku ini (sila lihat bab 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14). Pendekatan pemikiran dalam artikel-artikel ini mempunyai beberapa kelainan dengan pendekatan pemikiran Islam yang mendominafi arus perdana Ummah Negara kini. Artikel-artikel ini diharap dapat turut bersama-sama dengan aliran-aliran reformisma islam yang lain dalam membantu ummah untuk keluar daripada kepompong dan kemelut Konservatisma dan dogmatisma kini.

 

Publisher: SIRD

Paperback

2016

ISBN: 9789670960197